Nacházíte se zde: Úvod » Info pro klienty

Informace pro klienty


Důležité informace

1. ON LINE rezervace

Využítím ON LINE rezervace z internetových prezentací Régio si můžete objednat i zaplatit pobyt elektronickou cestou. Celý postup je maximálně zjednodušený a klient vše vyřídí od svého stolu s počítačem v práci či doma. Veškerá komunikace probíhá elektronicky. Během samotné rezervace se informace ověřují přímo na serveru v centrále Régio.

2. Výběr vhodného ubytování

Všechny objekty naleznete ve vyhledavači v odkazu Vyhledávání. Po vybrání objektů, které splňují Vaše požadavky, si můžete jednotlivé objekty prohlédnout. Máte-li již stanoven požadovaný termín, můžete výběr objektů zúžit na ty, které jsou volné jen v daném termínu. Znáte-li konkrétní číslo požadovaného objektu, můžete jej vyhledat přímo pomocí vyhledávání na homepage.

3. Podrobné informace a přehled termínů

Kliknutím na fotografii zvoleného objektu se Vám otevře podrobná informační stránka k objektu s popisem, poplatky, fotografiemi a přehledem termínů. Termíny, uvedené v detailu objektu, jsou aktualizované v momentě otevření stránky s konkrétním objektem. V přehledu obsazenosti uvádíme obsazené termíny červeně, termíny, které nejsou k dispozici bílou barvou a volné termíny, které Vám jsou k dispozici zelenou barvou.

4. Uzavření smlouvy / cestovní smlouvy

Smluvní vztah uzavřete v detailu objektu ubytování kliknutím na „Rezervace“ zadáním termínu pobytu, všech dalších údajů a odesláním. Přes internet je možné rezervovat max. 4 týdny (delší pobyty telefonicky). V případě, že máte zájem o kratší pobyt než 1 týden, a taková rezervace je možná, můžete upravit datum pobytu na požadovanou délku. Stisknutím tlačítka ověříte možnost takového pobytu a cenu. V případě, že máte nárok na některou ze slev, vyplňte volné editační pole. Před odesláním smlouvy je nutné přečíst Všeobecné smluvní podmínky Régio. Po odeslání obdržíte obratem potvrzení přijetí rezervace a pokyny k dalšímu postupu.

5. Všeobecné smluvní podmínky

Povinností zákazníka je před uzavřením smlouvy se seznámit se Všeobecnými smluvními podmínkami Régio. Úhradou platby stvrzuje klient svůj souhlas s těmito podmínkami.

6. Vznik smluvního vztahu

Smlouva vstoupí v platnost poté, co uhradíte v předepsané lhůtě prvotní zálohu (min. 40%) případně celou platbu. V případě neprovedení úhrady rezervace zaniká.

7. Platby

Všechny platby za pobyt provádějte dle pokynů uvedených na Potvrzení objednávky-smlouvy, které Vám zašleme. Platby je možné provést pomocí elektronického bankovnictví na některý z našich účtů, můžete využít on-line platby pomocí platebních karet. Pozor na správný variabilní symbol, bez nějž nemůže být platba identifikována.

8. Stornování pobytu

Kdykoliv máte právo stornovat pobyt a tím odstoupit od platně uzavřené smlouvy. Je nutné tak učinit písemnou formou (e-mail: rezervace@chata.cz). V takovém případě se výše stornopoplatků řídí podmínkami, které naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách.

9. Doplatek a voucher

Doplatek provedete nejpozději 35 dnů před nástupem. Voucher zašleme e-mailem nebo na adresu zhruba 14 dnů před nástupem.

10. Reklamační podmínky - co nelze reklamovat

Při reklamaci poskytnutého ubytování či vybavení se řiďte Všeobecnými smluvními podmínkami. Důležitým měřítkem vybavenosti objektu je naše hodnocení počtem domečků a hodnocení prostředí počtem sluníček. Často se nám stává, že klienti tyto zásadní informace neberou na zřetel. Zvláště upozorňujeme na objekty s hodnocením TURIST, 1 či 2 domečky. Tyto objekty jsou dle své kategorie velmi jednoduše vybavené. Upozorňujeme, že prioritně je nutné vzniklé problémy řešit na místě s majitelem objektu (vedoucím zařízení). S ohledem na celou řadu nedorozumění Vás u nabídky CHATY A CHALUPY upozorňujeme na následující skutečnosti. Jedná se o specifickou nabídku produktu v cestovním ruchu. Objekty nemohou splňovat pohodlí domova či hotelu. Objekt je vždy ve stavu a vybavení, v jakém je popsán v katalogu a pokud klient zakoupí takový pobyt, tak s touto úrovní ubytování souhlasí. Není možné reklamovat starší nábytek, koberce, strmé schodiště, malé prostory či starší nádobí v kuchyni. Reklamovat je možné pouze nefunkčnost zařízení či odlišnost popisu v katalogu a doplňkových informací od skutečnosti.


Užitečné informace, které je dobré znát:

Délky pobytů a nástup

Sezonní termíny jsou nabízeny výhradně na min. týdenní pobyt (většinou sobota - sobota). Mimosezonní termíny můžete rezervovat i na kratší dobu, např. víkend. Vždy se však musí jednat o min. 2 noci. Pokud není uvedeno jinak, pobyt začíná nástupem 1. den pobytu mezi 15.00 a 19.00 a končí poslední den do 10.00 hod., kdy musí být objekt připraven k předání majiteli (příp. opuštěn pokoj). Při nástupu je nutné předložit voucher. Na voucheru je uvedeno jméno kontaktní osoby a telefonní číslo. U privátních objektů je zákazník povinen 3 - 5 dnů před nástupem kontaktovat tuto osobu a dohodnout podrobnosti příjezdu. Tento kontrolní kontakt doporučujeme i u nabídky penzionů. Již 4. sezónu využívají klienti a majitelé ZDARMA službu "nástupní servis" Jedná se o telefonickou asistenční službu. Podrobné informace naleznete na voucheru.

Délky pobytů a nástup

Sezonní termíny jsou nabízeny výhradně na min. týdenní pobyt (většinou sobota - sobota). Mimosezonní termíny můžete rezervovat i na kratší dobu, např. víkend. Vždy se však musí jednat o min. 2 noci. Pokud není uvedeno jinak, pobyt začíná nástupem 1. den pobytu mezi 15.00 a 19.00 a končí poslední den do 10.00 hod., kdy musí být objekt připraven k předání majiteli (příp. opuštěn pokoj). Při nástupu je nutné předložit voucher. Na voucheru je uvedeno jméno kontaktní osoby a telefonní číslo. U privátních objektů je zákazník povinen 3 - 5 dnů před nástupem kontaktovat tuto osobu a dohodnout podrobnosti příjezdu. Tento kontrolní kontakt doporučujeme i u nabídky penzionů. Klienti i majitelé mohou využívat ZDARMA službu "nástupní servis". Jedná se o telefonickou asistenční službu. Podrobné informace naleznete na voucheru.

Ceny, počet osob a účast dětí u nabídky chaty a chalupy

Ceny jsou vždy uváděny za celý objekt /pobyt bez ohledu na počet osob. V katalogu je u každého objektu uveden maximální počet osob, který nesmí být překročen. Pokud se dostaví vyšší počet, není majitel povinen klienty ubytovat. Nižší počet osob je možný, ale cena se nesnižuje. Dítě ve věku do 2 let včetně (tj. do 3 dovršených) není považováno za osobu a nezapočítává se tedy do limitu. Pro takové dítě však není k dispozici lůžko. Účast více jak 2 takových dětí podléhá schválení. Ceny se v průběhu roku mění dle atraktivity časového období.

Kauce a záloha na energie u chat a chalup

Někteří majitelé objektů vybírají kauci jako zálohu pro hrazení případných škod. V případě bezproblémového pobytu, kdy zákazník nezpůsobí žádné škody, se kauce vrací. Výše kauce je uvedena v doplňkových informacích a na voucheru. Majitel může také pomocí kauce vyžadovat zálohu na energie, pokud se hradí zvláště.

Energie a otop

Zahrnutí ceny za spotřebované energie a vytápění do ceny za pronájem objektu či jejich samostatná úhrada je věcí rozhodnutí majitele. Často jsou tedy energie a otop v katalogové ceně zahrnuty. Někteří majitelé však trvají (většinou z objektivních důvodů) na samostatném hrazení těchto nákladů. Tato skutečnost je tedy uvedena v „doplňkových a podrobných informacích k objektu“. Majitel objektu má právo žádat přiměřenou zálohu na tyto náklady po příjezdu klientů. U penzionů se energie ani otop zvláště nehradí.

Poplatky placené na místě

V ceně zakoupeného pobytu nemusí být zahrnut místní rekreační poplatek a parkovné, které jsou odváděny obci. Tyto poplatky jsou hrazeny hotově při příjezdu. Mezi další poplatky placené na místě patří poplatky za domácí zvíře, půjčení kol, využití bazénu apod. Podrobné informace jsou uvedeny v doplňkových informacích k objektu.

Domácí zvíře

Pobyt s domácím zvířetem je možný jen v případě výslovného souhlasného uvedení v doplňkových informacích. Poplatek za domácí zvíře je uveden v doplňkových informacích. Klient může na pobyt vzít max. 2 domácí zvířata. Vyšší počet podléhá schválení Régio. Přítomnost chovných a užitkových zvířat (koně, dobytek, skot…) a zvířat chovaných podle zvláštních předpisů je na rekreačních objektech přísně zakázána (plazi, šelmy…)

Škody na zařízení

Za případné škody způsobené na vnitřním či venkovním zařízení odpovídá v plné výši zákazník a je povinen tyto škody uhradit. Dohoda o náhradě škody je věcí jednání mezi klientem a majitelem.

Doprava

Dopravu z místa bydliště do pobytového místa si zajišťuje zákazník sám a částka není zahrnuta v ceně pobytu. Vzhledem k umístění většiny objektů doporučujeme dopravu vlastním vozem. Železniční či autobusová doprava může být, vzhledem k sobotním nástupům, komplikovaná. Informace o železniční a autobusové dopravě v doplňkových informacích jsou orientační a je nutné provést přesné ověření u dopravců těsně před odjezdem.

Stravování

U nabídky chat a chalup je zákazníkům k dispozici vybavená kuchyňka. Popis vybavení naleznete v doplňkových informacích. U penzionů, hotelů apod. není většinou kuchyňka k dispozici a stravování je zajištěno ubytovatelem (např. snídaně nebo polopenze). Výjimečně může být také stanovena povinnost zakoupit stravu na místě.

Lůžková výbava u chat a chalup

U některých objektů není k dispozici kompletní lůžková výbava. Přesná informace je potom uvedena u popisu. Je nutné znát přesné pojmy. LŮŽKOVÁ VÝBAVA je souhrnný název pro vše na spaní = LŮŽKOVINY (to je matrace, přikrývka a polštář) + POVLEČENÍ (to je výměnné povlečení na polštář, přikrývku a prostěradlo na matraci)

Standardní vybavení a vytápění u chat a chalup

Mezi standardní vybavení objektů v tomto katalogu patří kompletní lůžková výbava (čistě vypraná a vyžehlená). Kuchyňka vždy obsahuje pro daný počet osob příbory, skleničky, šálky, talíře a nádobí na vaření. V případě, že v některém z objektů není výše uvedené vybavení, je tato skutečnost uvedena v doplňkových informacích. Vytápění objektu je ubytovatel povinen umožnit jen v době topné sezóny. Poplatek za vytápění je uveden v doplňkových informacích.

Pobyty v zahraničí

Upozorňujeme, že výše uvedené informace mají obecnou platnost pro pobyty v České a Slovenské republice. Pobyty v Rakousku, Chorvatsku, Itálii a Maďarsku mají své specifické podmínky, které naleznete v popisu jednotlivých objektů.

Typy objektů

Ilustrační foto CHATA
jedná se o typický rekreační objekt postavený za účelem rekreace v rekreační oblasti, tyto objekty nejsou většinou starší 40 let, z důvodu specifického vývoje jsou tyto objekty mnohdy stavebně i dispozičně velmi netradičně řešené
Ilustrační foto CHALUPA
jedná se o dříve postavený, zpravidla venkovský objekt (většinou po rekonstrukci), který je většinou situován v obci, na samotě nebo v menší osadě sestávající z objektů stejného typu, tyto objekty jsou většinou přízemní se sedlovou střechou a mohou být vybavené stylovým nábytkem, v některých případech se může jednat i o vícepodlažní objekty s obytným podkrovím
Ilustrační foto ZAHRADNÍ DOMEK
jedná se o malý objekt stojící v zahrádkářské lokalitě či sadu, nebo v zahradě za domem majitele, vybavení objektu odpovídá standardu, pozemek může často využívat majitel
Ilustrační foto CHATKA
jedná se o malý rekreační objekt, který je převážně součástí chatové osady či kempu s více podobnými objekty, chatka je většinou (až na výjimky) velmi skromně vybavena, nebývá zde k dispozici vl. kuchyňka či sociální zařízení, které jsou součástí areálu či kempu a jsou k dispozici všem rekreantům tohoto zařízení, u těchto objektů upozorňujeme na velmi prosté ubytování s možnými drobnými nedostatky a méně soukromí v celém areálu
Ilustrační foto BUNGALOW
jedná se o vyhrazenou a samostatnou ubytovací jednotku (většinou v rámci rekreačního zařízení), která nabízí ubytování pro skupinu do max. 15 osob s kompletním vybavením (pokoje, spol. místnost, kuchyňka apod.)
Ilustrační foto REKREAČNÍ DŮM (VILA)
jedná se o typický rodinný dům či vilu (většinou více pater) určenou výhradně k rekreačním účelům, který je umístěn v obci či městě (ulice nebo zástavba rodinných domů), vybavenost je většinou na vyšší úrovni
Ilustrační foto CHALUPA (VINNÝ SKLEP)
tento objekt je typický pro jižní Moravu, jedná se o nástavbu nad vinným sklepem, většinou je objekt standardně vybaven k rekreačním účelům a příjemnému pobytu, v době pobytu klientů není většinou sklep využíván a ani zde neprobíhají žádné práce, objekt je umístěn převážně v lokalitě více vinných sklepů a vinohradů. Návštěva a posezení s degustací v samotném vinném sklepě je zpravidla možná po dohodě s majitelem
Ilustrační foto HORSKÁ CHATA
jedná se o objekt s více pokoji či apartmány, umístěný v prostředí hor, většinou je k dispozici jídelna s možností stravování (hostům nemusí být k dispozici vlastní kuchyňka)
Ilustrační foto STATEK
jedná se o objekt postavený ve stylu zemědělského stavení, statek může být funkční nebo již není pro zemědělství využíván, ubytování různých kvalit dle konkrétního popisu, někdy se také jedná o agroturistickou farmu (koně apod.)
Ilustrační foto PRIVÁT (vl. vchod)
jedná se o objekt, kde bydlí většinou majitel a část objektu pronajímá, kuchyňka může i nemusí být, další hosté mohou i nemusí být, klienti Régio mají však do své obytné části vlastní vchod
Ilustrační foto PRIVÁT (spol. vchod)
jedná se o stejný typ objektu jako privát (vlastní vchod) s tím rozdílem, že do části obývané klienty Régio se vchází přes společný vchod s majitelem
Ilustrační foto APARTMÁN
jedná se většinou o 1 - 2 pokoje (i více pokojů) se vstupní chodbičkou a vlastním sociálním zařízením (příp. i vlastním kuch. koutem), apartmán může být umístěn v rekreačním domě, penzionu či horské chatě
Ilustrační foto BYT
jedná se o klasický byt umístěný v nájemním domě (výšková budova, bytovka…), který jeho majitel celý poskytuje k rekreaci, podmínkou je umístění domu v turisticky atraktivní oblasti a okolí domu musí být příjemné
Ilustrační foto APARTMÁNOVÝ DŮM
jedná se o rekreační objekt, který nabízí více apartmánů či studií. Stravování není zajišťováno a ubytovací jednotky mají většinou vlastní kuchyňku, přip. společnou pro celý objekt. V některých případech zde bydlí majitel. Tento typ objektu je charakteristický pro chorvatské pobřeží
Ilustrační foto PENZION
jedná se o typický penzion, většinou rodinného charakteru s více pokoji či apartmány, v jednom turnusu je zde ubytováno více různých hostů, většinou je k dispozici jídelna s možností stravování
Ilustrační foto HOTEL
jedná se o standardní ubytovací zařízení, většinou s kapacitou nad 35 lůžek, ubytování je nabízeno v pokojích a apartmánech různých kategorií, součástí hotelu je restaurace a také většinou doplňková vybavenost (sauna, fitness, bar..)
Ilustrační foto REKREAČNÍ STŘEDISKO
jedná se o rekreační zařízení (komplex), který většinou sestává z hlavní budovy (ubytování a stravování) a dalších ubytovacích jednotek (chatky apod.). Zařízení má většinou bohaté sportovní možnosti a bývá umístěno v přírodním prostředí
Ilustrační foto CHATOVÁ OSADA
jedná se o zařízení s více chatami (chatkami) sloužícími k ubytování, sociální zařízení bývá většinou centrální, vybavenost zařízení bývá nižší
Ilustrační foto ATC
jedná se o rekreační zařízení (komplex), který většinou sestává z hlavní budovy (recepce, příp. stravování) a dalších ubytovacích jednotek (chatky apod.). Součástí zařízení je prostor na postavení stanů či karavanů
Ilustrační foto LÁZEŇSKÝ OBJEKT
jedná se o rekreační zařízení (velikost ani kategorie nerozhodují), které mimo jiné služby poskytuje lázeňskou péči s procedurami za dohledu lékařského personálu

Hodnocení kvality objektu

Následující hodnocení posuzuje kvalitu samotného objektu, jeho interiérovou a exteriérovou vybavenost.

Ilustrační foto   Jedná se o jednoduchou ubytovací jednotku (většinou chatku), která je součástí rekr. zařízení (kemp, chatová osada apod.), vybavení je velmi prosté, většinou obsahuje jen lůžka (často palandy), stolek, židle a police na oděvy, sociální zařízení je většinou centrální a společné pro všechny rekreanty, drobné nedostatky v místě pobytu jsou možné.
Ilustrační foto   Velmi jednoduše zařízený objekt se základním vybavením.
CHATY: pouze základní nábytek (většinou starší), jednoduše zařízená kuchyňka, nenáročné sociální zařízení, v objektu tohoto typu nemusí být k dispozici el. energie či pitná voda. V případě chatek (v rámci kempu či chatové osady) je většinou kuchyňka a soc. zařízení společné pro více hostů celého zařízení. U objektů tohoto typu nemusí být k dispozici žádné doplňkové vybavení určené pro zkvalitnění pobytu (např. zahrada, zahradní posezení, ohniště, vybavení pro děti apod.)
HOTELY, PENZIONY: pokoje jsou prostě vybavené, většinou bez soc. zařízení, nízká vybavenost zařízení (většinou bez možnosti doplňkových aktivit), vhodné pro nenáročné klienty.
Ilustrační foto   Jednoduše vybavený rekreační objekt, odpovídající požadavkům pro příjemnou dovolenou za rozumnou cenu.
CHATY: dostatečné vybavení nábytkem (spíše starším), kuchyňka vybavená pro pohodlné vaření, k dispozici je jednodušší sociální zařízení. V objektu tohoto typu je vždy el. energie, většinou BTV, venkovní posezení, ohniště apod.
HOTELY, PENZIONY: pokoje příjemně vybavené, nemusí však vždy obsahovat vlastní soc. zařízení (může být např. jen umývadlo), může také jít o buňky (2 spojené pokoje). Zařízení většinou nabízí doplňkovou vybavenost (bar, sportoviště apod.), je vhodné pro méně náročné klienty.
Ilustrační foto   Objekt poskytující ubytování na standardní úrovni, většinou stylově či moderně zařízený.
CHATY: objekt poskytuje pohodlí pro všechny ubytované, samotné ubytování je většinou rozšířeno o doplňkové aktivity (sportovní potřeby apod.). V objektech tohoto typu je vždy el. energie, BTV, vybavená kuchyňka a standardní sociální zařízení, k dispozici je většinou přilehlý pozemek či zahrada s posezením a dalšími aktivitami pro pohodlný pobyt.
HOTELY, PENZIONY: pokoje/apartmány mají vždy vlastní sociální zařízení a téměř vždy BTV. K dispozici je většinou širší vybavenost objektu, např. restaurace, bar, bazén, fitness, venkovní aktivity, sportovní možnosti, připojení k internetu či zajišťování programu apod.
Ilustrační foto   Jedná se o nadstandardní až luxusní ubytování s hodnocením vyšším než 3 domečky.
CHATY: objekty jsou doplněny o další vybavení, např. krb, satelit, video, bazén, půjčování kol, sauna apod. Objekty tohoto typu uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Charakteru a vybavenosti odpovídá také cena.
HOTELY, PENZIONY: vybavenost rozšířená např. o TV se satelitem, minibar, saunu, garáže, tenisové kurty, squash... Objekty tohoto typu poskytují většinou služby na velmi dobré úrovni, k dispozici jsou většinou např. bazén, restaurace, konferenční prostory a vybavení vhodné pro různé akce či různá sportoviště apod.

Hodnocení kvality prostředí

Následující hodnocení posuzuje atraktivitu regionu, ve kterém se objekt nachází a zároveň nejbližší okolí (neposuzuje zahradu, či přilehlý pozemek, který je hodnocen domečky). I přes maximální snahu o objektivnost se jedná o subjektivní hodnocení společnosti Régio.

Ilustrační foto   Objekt se nachází v méně zajímavém prostředí. Region je méně atraktivní a vzdálenost do zajímavějších míst a turistických středisek je větší. Samotné okolí objektů nemusí být vždy upravené a mohou zde být rušivé prvky.
Ilustrační foto   Objekt je zpravidla situován v zajímavém prostředí s dostupnými možnostmi trávení příjemné dovolené, sportu a výletů. Okolí objektu je většinou upravené, mohou zde však být mírně rušivé prvky.
Ilustrační foto   Objekt se nachází v turisticky atraktivním prostředí, které nabízí možnost bohaté zimní, letní či celoroční dovolené. Okolí objektu je upravené a příjemné i k venkovnímu posezení a odpočinku. Z objektu je většinou hezký výhled do okolí nebo se nachází v blízkosti lesa či na jiném zajímavém místě. Může se jednat i o samotu.
Ilustrační foto   Objekt je umístěn v centru mimořádně atraktivní oblasti, okolí je většinou mimořádně hezké, je zde čistý vzduch a klidné prostředí, objekt může být umístěn v samotné blízkosti sjezdovky, lesa či vody. Hotely mohou být umístěny v historickém centru nebo v blízkosti významných atraktivit. Atraktivitě prostředí odpovídá i cena.

Informační symboly

U každého objektu jsou uvedeny 4 charakteristické piktogramy, které graficky nejvýstižněji znázorňují možné aktivity nebo různé zajímavosti v okolí daného objektu. Celkem je k dispozici 20 různých piktogramů:

Ilustrační foto objekt se nachází v lyžařském centru nebo v jeho blízkosti (max. do 20 km), v bezprostřední blízkosti objektu se většinou nabízí další možnost sjezdového lyžování (jednotlivé vleky)
Ilustrační foto v blízkosti objektu nebo přímo u objektu se nacházejí značené trasy s projetou běžeckou stopou či přímo speciálně upravované běžecké trasy
Ilustrační foto přímo v objektu (vlastní bazény) nebo v bezprostřední blízkosti objektu se nabízí více možností kvalitního koupání (např. přírodní nádrže a rybníky většinou s plážemi a zázemím pro návštěvníky, velká a kvalitní letní koupaliště...)
Ilustrační foto v blízkosti objektu jednoduše dosažitelné vozem (do 30 km) se nachází kvalitní krytý plavecký bazén či aquapark
Ilustrační foto v blízkém okolí objektu vedou značené cyklostezky
Ilustrační foto blízkým okolím objektu procházejí značené turistické trasy
Ilustrační foto většinou přímo na objektu, nebo v jeho bezprostřední blízkosti se nachází chov koní s možností vyjížděk, výuky jízdy a pod. (za poplatek).
Ilustrační foto v blízkém okolí objektu jsou velmi vhodné podmínky k houbaření
Ilustrační foto v bezprostřední blízkosti objektu se nachází vodní plocha, na níž je možno rybařit (po zakoupení povolenky) či soukromý rybník (poplatek po dohodě s majitelem) nebo se objekt nachází v blízkosti významného rybářského revíru (do 15 km)
Ilustrační foto objekt se nachází v regionu s velkým výskytem přírodních zajímavostí či výtvorů (např. skalní útvary, jeskyně, propasti...)
Ilustrační foto objekt se nachází v regionu s velkým výskytem historických a kulturních památek
Ilustrační foto v bezprostřední blízkosti objektu (nebo přímo na objektu) se nachází tenisové kurty, které jsou k dispozici klientům (většinou za poplatek), popř. jiné sportovní vyžití (squash, golf, fitness,...)
Ilustrační foto objekt se nachází v blízkosti řeky, na které lze provozovat vodáctví, většinou jsou zde i půjčovny lodí a vodácké výstroje
Ilustrační foto objekt se nachází v místě, kde jsou pravidelně pořádány kulturní či zábavní akce (divadla, koncerty, taneční zábavy...); Tímto logem jsou označeny i objekty nacházející se v těsné blízkosti velkých měst (Brno, Praha,...), kde je bohaté kulturní vyžití.
Ilustrační foto objekt se nachází ve vinařském regionu, většinou lze po dohodě s majitelem zajistit návštěvu vinného sklepa spojenou s degustací, možnost návštěvy areálů vinných sklepů, jsou zde turistické trasy a cyklotrasy vedoucí zajímavými vinařskými lokalitami
Ilustrační foto objekt se nachází v, nebo v blízkosti lázní, obvykle je zde možné zajistit nabízené lázeňské procedury
Ilustrační foto v blízkém okolí objektu se nacházejí významné stavby s unikátní lidovou architekturou (skanzeny, památkové rezervace,...)
Ilustrační foto objekt se zpravidla nachází o samotě či na polosamotě nebo ve velmi klidné části obce (Informace je bez záruky, neboť mohou nastat změny či jednotlivé situace, které naruší ticho a klid objektu !)
Ilustrační foto přímo u objektu se nachází bohatě vybavené dětské hřiště nebo se objekt nachází v blízkosti (jednoduše dosažitelné vozem) nějakého zábavního centra pro děti (zábavní park (aquapark), westernové městečko apod.)
Ilustrační foto jedná se o bezbariérový objekt, který je uzpůsoben pro osoby tělesně postižené (vozíčkáře)
Ilustrační foto jedná se o objekt, který je uzpůsoben pro pořádání seminářů a konferencí

Volitelná loga jsou stanovena v době náboru objektu. V době rekreace klienta již nemusejí být aktuální. Régio nemůže ručit za provoz a kvalitu některých výše zmíněných zařízení!